Vi beklager en fejl er opstået.

Prøv igen lidt senere, eller kontakt STOF & STIL telefonisk!
  


Ekstrapris pr. påbegyndt meter: 20,- kr.
OBS! Der går 10 cm. fra længden og bredden til søm.

x