Gratis mønstre og vejledninger

 

Download og print. Du skal have Adobe Reader installeret for at kunne åbne mønstrene.

  F
  


Ekstrapris pr. påbegyndt meter: 20,- kr.
OBS! Der går 10 cm. fra længden til søm.

x